Tag Archives: collage

collage de color groc a la cucafera

Les Classes de P2 fan un collage de color groc

Les Classes de P2 fan un collage de color groc!! Què bé s ho passen!!

El Collage (del francès, coller: enganxar) és una tècnica pictòrica consistent en la realització d’una pintura o dibuix amb un o més objectes superposats o no, enganxats a un suport. El collage es pot compondre per complet o solament en part de fotografies, fusta, pell, diaris, revistes, objectes d’ús quotidià, etc. Quan l’objecte resultant se separa de la paret, parlem d’assemblage.

Encara que es considera que va ser Picasso qui va inventar el collage el 1912 amb la seva pintura Naturalesa morta amb cadira de reixeta, està en discussió si va ser primer Picasso o Georges Braque. En tot cas, trobem un precedent amb l’art trobat del dadaista Marcel Duchamp. Amb aquest gènere artístic, l’artista tria un objecte, objecte trobat, el qual sacralitza com “art”, des d’una pedra que crida la seva atenció en un camí a una imatge que li agrada en una revista. Dels objectes trobats al collage hi ha només un pas. El collage ha estat utilitzat, doncs, en les avantguardes històriques de principis del segle XX: Futurisme, Cubisme, Dadaisme, Surrealisme, Constructivisme… Així mateix és una tècnica habitualment emprada pels creadors del Mail art en la difusió dels seus treballs. També és utilitzada en la il·lustració de llibres infantils, per exemple per autors com Eric Carle.

Collage és una composició en què es combinen moltes tècniques i molts materials diferents. Permet que l’infant sigui creatiu, ja que són els mateixos infants que decideixen què volen enganxar i on. L’elaboració del collages ofereix la possibilitat a nens i nenes d’ampliar el seu aprenentatge, de descobrir i experimentar amb els materials, que poden ser molt variats, com ara fulles, pedretes, trossos de roba, sorra, botons, cordills, pasta crua, cotó, flors seques, llana, cartró, etc. • Creació de blondes. • Figura mosaic. • Mosaic de llegums. • Collage amb cartró ondulat. • Collage amb material de rebuig. • Postals amb flors premsades. • Collage “el meu jardí (imatge de flors, testos) • Composar un retrat. • Natura. • Collage Monocolor i pintura (treball d’intensitat).