IMG-20160628-WA0011

Els nens i nenes de p2 juguen amb l’aigua

Els nens i nenes de p2 juguen amb l’aigua!! Comencem jocs d’aigua!!! Que fresquets!!

 

L’aigua és un compost químic transparent, inodor, insípid, químicament format per hidrogen i oxigen, de fórmula empírica H2O, que és el constituent majoritari de la pluja, mars, llacs, rius… Té una elevada capacitat per a dissoldre substàncies i rarament es troba com a substància pura sinó essent part d’alguna mescla. A la natura tota l’aigua es troba barrejada amb altres substàncies (sals minerals, gasos, partícules en suspensió,…). Aquesta quan és pura es pot obtenir en el laboratori mitjançant processos de purificació, com ara la destil·lació.

Es una substància amb una estructura química peculiar. La disposició a l’espai dels dos àtoms d’hidrogen respecte de l’àtom central d’oxigen permet la formació d’enllaços febles entre àtoms d’O i d’H de molècules diferents (ponts d’hidrogen). Això afecta les seves propietats físiques, sobretot les temperatures de fusió i ebullició, que són relativament altes comparades amb substàncies químiques de pes molecular similar com per exemple el metà, l’amoníac, l’età, la seva capacitat de dissoldre substàncies polars, i la corba densitat temperatura alterada (per això el gel flota sobre l’aigua líquida).

Com totes les substàncies, pot canviar d’estat. Comunament hom diu aigua per a referir-se a l’aigua en estat líquid, gel o glaç per a l’aigua en estat sòlid, i vapor quan és en estat gasós. La temperatura de fusió de l’aigua, a una pressió de 1013 hPa, és de 0 °C, i la d’ebullició de 100 °C (a la mateixa pressió).

A temperatura ambient l’aigua pura és líquida, inodora, insípida i incolora, tot i que adquireix una lleu tonalitat blava en grans volums, a causa de la refracció de la llum en travessar-la, ja que absorbeix amb major facilitat les longituds d’ona llarga (vermell, taronja i groc) que les longituds d’ona curta (blau, violeta), desviant lleugerament aquestes últimes, provocant que en grans quantitats d’aigua aquestes ones curtes es facin apreciables. És l’únic compost que pot estar en els tres estats (sòlid, líquid i gas) a les temperatures que es donen en la Terra. Es troba en forma líquida als mars, rius, llacs i oceans; en forma sòlida, neu o gel, als casquets polars, en els cims de les muntanyes i als llocs de la Terra on la temperatura és inferior a zero graus Celsius; i en forma de gas es troba formant part de l’atmosfera terrestre com vapor d’aigua. És el compost amb la calor latent de vaporització més alt, 540 cal/g (2,26 kJ/g) i amb la calor específica més alta després del liti, 1 cal·g⁻¹·K⁻¹ (4,18 kJ·kg⁻¹·K⁻¹). Es considera fonamental per a l’existència de la vida. No es coneix cap forma de vida que tingui lloc en la seva absència completa.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà


*