mural Cucafera

La classe dels lleons experimenta amb un mural de papers amb diferents textures

La classe dels lleons experimenta amb un mural de papers amb diferents textures. Quin mural més xulo!!! Ens ho hem passat pipa!

Un mural és una imatge que fa servir com a suport un mur o paret. Ha estat un dels suports més usuals en la història de l’art. La pedra o el maó és el material de què està fet aquest suport. La pintura mural sol tenir un caràcter decoratiu de l’arquitectura, encara que també compleix finalitats didàctiques. A diferència de la gigantografia, el mural ha de contenir un relat. Per això, es diu que és com una pel·lícula quieta. És monumental, la qual cosa no solament ve donada per la grandària de la paret sinó que, per qüestions compositives de la imatge poliangular, fa referència als diferents “punts de vista” i “mides del pla”, els quals poden estar en un mateix camp plàstic.

La primera pintura de la història, la rupestre, es va executar sobre les parets de roca de les coves paleolítiques. Usaven pigments naturals amb aglutinants com la resina. La pintura sobre murs i parets va dominar durant l’antiguitat i durant l’època romànica. Va decaure en el gòtic, pel fet que les parets es van substituir per vitralls, de manera que hi havia menys superfície sobre la qual pintar, i això va determinar també l’auge de la pintura sobre taula. Durant el Renaixement, es van produir grans murals, com els frescos realitzats per Raffaello Sanzio a les estances del Vaticà i l’obra de Miquel Àngel a la capella Sixtina. Posteriorment, s’ha limitat a les parets dels edificis i els sostres, i en destaquen les grans decoracions del barroc i el rococó, que, combinades amb relleus d’estuc, donaven lloc a creacions il·lusionistes impressionants.

La pintura mural no s’ha arribat a abandonar mai, com es pot veure en l’obra dels muralistes de Llatinoamèrica. Els més famosos han estat Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros i José Clemente Orozco a Mèxic i Teodoro Núñez Ureta al Perú.

El grafit o graffiti de carrer, almenys en els seus vessants més artístics i monumentals, podria considerar-se una forma contemporània i urbana de pintura mural.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà


*