Les classes dels conillets i dels porquets experimentem amb trossos de roba

Les classes dels conillets i dels porquets experimentem amb trossos de roba de diferents textures!!

La roba és qualsevol de les peces de drap o tela que serveixen per a vestir persones, mobles i llars. Va sorgir per protegir el cos del clima i els objectes de la brutícia, però els seus usos s’han anat multiplicant. Els materials són variats, des de pells fins a cotó o fibres sintètiques. La moda dicta l’estil predominant a cada època i el tipus de roba indica la classe social i part de la manera de pensar de la persona que la posa. Hi ha roba específica per a una activitat, com l’equipament esportiu, els uniformes professionals o els vestits religiosos, entre altres. Ensenyar una part del cos o una altra, especialment el de la dona, depèn de les normes de pudor d’una societat concreta.

La roba és un tipus d’indument, de vestidura, és a dir, és un subconjunt de la indumentària, mot que designa genèricament tota mena de peces de vestir (incloent-hi, per exemple, el calçat, els complements i ornaments, etc.). També es denomina indumentària la disciplina que estudia els induments. Hi ha tres grans tipus d’indumentària, i, consegüentment, tres branques especialitzades d’estudis indumentaris: la indumentària civil (incloent-ne la popular-tradicional o folklòrica); la indumentària militar (estudiada per la uniformologia); i la indumentària eclesiàstica.

La història de la roba està vinculada a la història del vestit al principi, després a la història de la moda. Al principi concebuda per protegir, la roba passa d’un paper d’habitacle (simples pells d’animals) a un paper d’eina quan evoluciona per tal de facilitar els moviments després a un paper d’adorn quan es guarneix d’adorns.

Les seves evolucions progressives estan també vinculades a les exigències específiques que són atribuïdes a la seva funció : vestit militar, roba de treball, roba d’esport, etcètera.

El ritme de transformació del vestit s’accelera en el transcurs del segle XIV a conseqüència de l’evolució de les tècniques i de l’evolució dels intercanvis comercials.

Es considera generalment que existeix dues fases en la història del vestit. La primera correspon al període dit del vestit impersonal, dels orígens al segle XIV. S’obre llavors la del vestit anomenat personalitzat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà


*