Joc Lliure a la classe dels porquets

Joc lliure a la classe dels porquets

 

Etimològicament la paraula joc ve del llatí Iocus-i, que significa diversió, esbarjo, broma, passatemps. El joc és una activitat universal, una constant antropològica que trobem a totes les cultures, una activitat que l’ésser humà practica al llarg de tota la seva vida. Per tant, és una activitat transcendental, fonamental per a l’home, fins al punt que de la seva manifestació i possibilitats d’expressió en pot dependre considerablement l’evolució, el desenvolupament i la maduració.[1] La transcendència del joc en la vida dels infants queda recollida en l’article 7 de la Declaració dels Drets de l’Infant, adoptada per l’Assemblea General de l’ONU del 1959, on diu: L’infant gaudirà plenament de jocs i d’esbarjos, els quals hauran d’estar orientats vers les finalitats perseguides per l’educació; la societat i les autoritats públiques s’esforçaran a promoure la satisfacció d’aquest dret. El joc és una activitat voluntària que troba el que busca en ella mateixa i en el desenvolupament del seu propi procés. El joc, per al nen o nena, és una activitat molt seriosa en què s’implica totalment (sentiments, pensaments, etc.). La pràctica del joc li serveix per demostrar i afirmar la seva personalitat.

El joc pot ser lliure o dirigit. El joc lliure és aquell que es dóna quan l’infant juga espontàniament, per iniciativa personal i amb absoluta llibertat.[3] En canvi, en el joc dirigit l’adult té el paper de proposar, animar, organitzar i dirigir el joc i proveir els materials.

Un exemple de joc són els escacs, on cal usar el cervell per a jugar la partida i guanyar-la. Les parts clau d’un joc són els objectius, les regles, els reptes i la interactivitat. Els jocs normalment generen estimulació física o mental i, sovint, ambdues; ajuden a adquirir habilitats pràctiques, serveixen com a exercici i desenvolupen un rol educacional i psicològic.

Responent a “Joc Lliure a la classe dels porquets

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà


*